Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống và nhấp vào Go to Link ở cuối bài
Chúc mừng liên kết đã được tạo

Luyện nghe tiếng Anh theo cấu trúc câu - Sắp xếp khoa học các mẫu câu để luyện nghe hiệu quả hơn

 
Luyện nghe theo từng cấu trúc câu riêng, chia nhỏ các mẫu câu giúp bạn ôn luyện dễ dàng hơn. Bài luyện nghe lặp lại nhiều lần, chậm rãi và dễ học, theo phương pháp luyện nghe chủ động, tổng lặp lại 5 lần, trong đó 2 lần nghe thử thách không hiện chữ có hình ảnh minh hoạ và thêm 1 câu tiếng Việt gợi ý, sau đó là 3 lần lặp lại shadowing.

CÁC VIDEO KHÁC GỢI Ý:
 • Luyện nghe tiếng Anh: https://bit.ly/luyen-nghe-tieng-anh-katu
 • Học tiếng Anh giao tiếp: https://bit.ly/hoc-tieng-anh-giao-tie...
 • Tiếng Anh người mới bắt đầu: https://bit.ly/nguoi-moi-bat-dau
 • Tiếng Anh A1 A2 B1 B2 C1 C2 (CEFR): https://bit.ly/tienganhabc
 • Từ vựng tiếng Anh: https://bit.ly/tu-vung-tieng-anh-katu
 • Cụm từ tiếng Anh: https://bit.ly/cum-tu-tieng-anh
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: https://bit.ly/tu-vung-tieng-anh-theo...
 • Hội thoại tiếng Anh: https://bit.ly/hoi-thoai-tieng-anh
 • Tiếng Anh 12 level: https://bit.ly/tieng-anh-12-level
 • Luyện đọc tiếng Anh: https://bit.ly/luyen-doc-tieng-anh
 • Ngữ pháp tiếng Anh: https://bit.ly/cam-nang-ngu-phap-tien...
 • 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất: https://bit.ly/3000-tu-co-ban
 • 8000 câu giao tiếp: https://bit.ly/8000-cau-tieng-anh-gia...
 • 1000 câu tiếng Anh: https://bit.ly/1000-cau-tieng-anh
 • 1000 từ tiếng Anh: https://bit.ly/1000-tu-tieng-anh
 • Podcast luyện nghe shadowing: https://bit.ly/podcast-shadowing
Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả ❤️

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.